Efter bibelsynsdagen 27 okt

måndag, 29 oktober 2012 15:43 Written by Tony

Lördagen den 27:e oktober blev den äntligen av, samtalsdagen om bibelsyn som vi efter Dagendebatten i vintras arrangerade tillsammans med Örebro Teologiska Högskola, Svenska Evangeliska Alliansen och studieförbundet Bilda.

Ett flertal teologer fick lägga fram sina perspektiv på frågor om Bibelns inspiration och ofelbarhet: Mikael Tellbe, Greger Andersson, Stefan Green och Carl-Magnus Carlstein från ÖTH, Stefan Gustavsson från SEA och Göran Lennartsson och Anders Gerdmar som inbjudits av oss på Svenska Folkbibeln. Den senare var ersättare för Seth Erlandsson som tyvärr hade fått förhinder pga sjukdom.

Teologer

Samtliga medverkande presenterade sin version av vad en evangelikal bibelsyn kan innebära. ÖTH-teologerna ville lägga fokus framför allt på en inlyssnande attityd gentemot bibeltexterna, särskilt gentemot dess centrum i Jesus Kristus, medan de övriga talarna ville betona Bibelns historiska förankring och tillförlitlighet i sin helhet.

Skiljelinjen exemplifierades särskilt i samtalet kring Jona bok, som Greger Andersson ville mena är en uppbygglig litterär fiktion, bl a eftersom han ansåg det mindre troligt att den hedniska staden Nineve skulle ha omvänt sig till tron på Jahve någon gång på 700-talet f Kr. Anders Gerdmar och Stefan Gustavsson ville istället försvara Jonabokens historicitet, dels utifrån erfarenheter av att Gud även idag gör stora omvändelseunder men framför allt för att vår Herre Jesus betraktade de omvända nineviterna som verkliga historiska personer som vi ska möta en gång på den yttersta dagen: ”Män från Nineve skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom, eftersom de omvände sig vid Jonas predikan” (Matt 12:41).

Vi är tacksamma till Gud för den goda och varma ton i vilket vårt samtal ägde rum, och vill dessutom uttrycka ett tack till alla medverkande och närvarande och särskilt till ÖTH för värdskapet, och hoppas på ett fortsatt gott samtalsklimat även i framtiden.

Svenska Folkbibeln som organisation vill fortsätta stå upp för en biblisk evangelikal bibelsyn och ge kristna mod att våga tro på Bibelns eget vittnesbörd, inte bara i de centrala lärofrågorna om Jesus Kristus utan även i detaljer som frågor om bibelböckernas författarskap och historicitet. Vi återkommer med fler kommentarer i nästa nummer av Folkbibelnytt.

Läs mer här:

Världen idag - sammanfattande artikel om samtalsdagen

Svenska Evangeliska Alliansen - bra definitioner och argument för en evangelikal bibelsyn

Dagen - videoinspelningar av föredragen under samtalsdagen

Kontakta oss

Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Hantverkarvägen 24, 136 44 Handen

Tel: 08-7412601 - Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Dela med dig...

Och ta del av nyheterna fran oss