Subscribe to this RSS feed
Tony

Tony

Thursday, 24 March 2016 00:00

Påskens psaltarpsalm 22

Vi står på tröskeln till vår största kristna högtid, när vi får fira hur vår Frälsare led och dog för att sedan uppstå med evigt liv att ge vidare till oss.

Han visade hur allt redan stod skrivet i GT:s profetior (Luk 24:44-47), och idag på skärtorsdagen läser vi i många kyrkor den mäktiga Psalm 22 där kung David redan 1000 år före Kristus skildrade korset (vers 2-19), uppståndelsen (23-26) och världsmissionen (27-32).

Det är viktigt att en profetisk psalm översätts så ordagrant från hebreiskan att man kan se Messias i den, precis som Jesus och apostlarna gjorde. Det har vi varit noga med i Folkbibeln.

Här finns ett par blad där Psalm 22 är uppställd för växelläsning att användas i andakt och gudstjänst. Texten finns också här:
http://www.folkbibeln.it/?bok=Ps&vers=22:1

Önskar er alla en god påsk!

 

 

 

 

 

Wednesday, 23 September 2015 00:00

Nu är den nya Folkbibeln 2015 här!

Nu har biblarna kommit från tryckeriet! Ordförande Swen Bergling granskar nöjd sitt exemplar. Och om några timmar är de framme på Bokmässan inför imorgon - då ska den nya Folkbibeln möta folket.

Swen-Bibel-500

Wednesday, 22 April 2015 00:00

Den älskade herdepsalmen (Ps 23)

I söndags läste vi i många kyrkor Psalm 23, den älskade herdepsalmen:

http://www.folkbibeln.it/?bok=Ps&vers=23:1

Vid revideringen av Folkbibeln fick vi fundera en del på den. Hur bevarar man det bästa i ett så älskat bibelord medan man varsamt reviderar det som blivit ålderdomligt?

"Vederkvicker" kommer av tyskans "wieder erquicken", "göra levande igen", så det blev "Han ger liv åt min själ".

I grundtexten står det "återför min själ", det satte vi i fotnot. När vi blir alltför splittrade får vi låta Gud samla vår själ igen inom oss, eller "hämta andan" som man säger. Samtidigt kan ordet översättas "omvänder" - vår själ återförs inte bara till oss själva utan även till Kristus, "våra själars herde och vårdare" (1 Petr 2:25), ett viktigt perspektiv att inte tappa bort.

Den sista raden är vi vana från 1917 att höra som "åter få bo i Herrens hus, evinnerligen". Grundtextens "shavti" kan översättas antingen "återvända" eller "bo" - 1917 bakade in båda i texten, vi satte "bo" i texten och "återvända" som fotnot. I slutändan handlar det ju om vårt eviga hem som väntar oss hos Gud, det som inget öga har sett (1 Kor 2).

Och där ska vi få bo "för alltid". Grundtextens "orech yamim", ordagrant "dagars längd", översätts ofta "för alltid" på andra ställen i Bibeln (Ps 93:5, Klag 5:20). Och visst är det viktigt att vi fortsätter lyfta fram vårt trygga hopp om evigt liv även här i den älskade herdepsalmen?

Sunday, 25 January 2015 00:00

Frälst eller räddad?

I dagens text från Rom 1:16 hör vi om evangeliet som "Guds kraft till frälsning för var och en som tror" - härliga ord och en härlig verklighet, eller hur?

Vid revideringen av Folkbibeln höjdes det röster som ville modernisera ordet "frälsning" till "räddning". Men det hedervärda gamla ordet har räddats inte minst av Zlatan som regelbundet frälser Sverige på sportsidorna. :-) 

I grundtexten finns det två ord för frälsning som i Folkbibeln regelmässigt brukar översättas med antingen "frälsa" (sózo, hoshía) eller "rädda" (rýomai, hitzíl). Det kan vara bra att känna till skillnaden: att "rädda" innebär i Bibeln att rycka oss undan faran utan att oskadliggöra den, en defensiv räddning. Men frälsning innebär seger, offensiv, att Gud frälser oss genom att oskadliggöra fienden, syndens och dödens makt. Namnet Jesus kommer just av det hebreiska ordet för Herrens frälsning, Yeshúa.

Därför får vi fortsätta hoppas på frälsning även på 2010-talet, dels på sportsidorna men ännu mer i Folkbibeln och i våra egna liv inför evigheten hos Gud.

Tuesday, 23 December 2014 00:00

Nyheter i julevangeliet (Luk 2:1-20)

Imorgon får vi återigen höra julevangeliet om vår Frälsare som föds... tre nyheter i den nya Folkbibeln 14:

1) Quirinius "styrde" i Syrien.
Fotnot: Vid tiden för Jesu födelse var han militär befälhavare (”styrde”, grek. hegemoneúontos) men ännu inte ståthållare.

Detta är en detalj som bibelkritiker har hakat upp sig på, eftersom Quirinius formellt blev ståthållare först år 6 e Kr, och därför är det viktigt med en precis översättning.

2) Jesusbarnet, Maria och Josef fick inte plats i "gästrummet".
Fotnot: Grek. katályma betyder normalt ”gästrum” (jfr Luk 22:11). Det upptagna gästrummet kan ha legat i ett härbärge (jfr Jer 41:17) eller troligare hos släktingar till Josef (vers 4). Boningshus (jfr Matt 2:11) kunde ha en stalldel med krubbor för djuren.

3) Frid på jorden bland "människor som han älskar".
En något fri översättning, redan populariserad i sång, som tydligt kommunicerar värmen i grundtextens formulering. Den ordagrannare varianten kommer fram i fotnoten:
Andra handskrifter: ”åt människor hans välbehag.”

Läs hela julevangeliet här: http://www.folkbibeln.it/?bok=42&vers=2%3A1#1:46

Önskar er alla en härlig jul, med Guds glädje i den helige Ande över vår Frälsare!

Tuesday, 23 December 2014 00:00

Nyheter i Marias lovsång (4 advent)

I söndagens evangelietext för 4 advent, Marias lovsång (Luk 1:46-55), finns två nyheter i den nya Folkbibeln:

1) Alla släkten ska "kalla" Maria salig, eftersom grundtextordet "makarizo" inte betyder "prisa". Jfr engelskans "call me blessed". Fotnoten säger:
1:48 kalla … salig Att anse någon lyckligt lottad (jfr 1 Mos 30:13, Höga V 6:9, Mal 3:12).

2) Gud är barmhärtig mot dem som "vördar" honom - tydligare och varmare i betydelsen än "frukta" som ofta missförstås. Fotnoten säger:
1:50 vördar Annan översättning: ”fruktar”. Grundtextens uttryck fóbomai rymmer inte bara fruktan (Rom 8:15, 1 Joh 4:18) utan även vördnad och värme (Ef 5:21, 33, Ps 103:13, 130:4).

Dela gärna tankar om dessa nyheter. Hela texten finns på http://www.folkbibeln.it/?bok=42&vers=1%3A46#1:46.

Thursday, 28 August 2014 00:00

Olof Edsinger

Folkbibeln är min bruksbibel, och genom åren har jag fått stort förtroende för dess närhet till den grekiska grundtexten. Jag är glad över att man nu har velat satsa på en språklig revidering, något som jag hoppas ska bidra till nya användare inte minst i den yngre generationen.

Thursday, 28 August 2014 00:00

Stefan Swärd

Folkbibeln är ett mycket viktigt projekt för att främja bibeltrohet, bibelläsande och bibelkunskap i Sverige. Den nya Folkbibeln är ett ytterligare steg i utvecklingen, med modernisering av språket och en utveckling av produkten.

Thursday, 28 August 2014 00:00

Anders Gerdmar

Jag läser själv Folkbibeln varje dag och välkomnar revisionen. Den går nära grundtexten,
har ett smidigt språk och jag tror noterna kommer vara till stor hjälp för många.

Thursday, 28 August 2014 00:00

Jack-Tommy Ardenfors

Jag känner stor glädje och tacksamhet för Svenska Folkbibeln som varit min dagliga lektyr och konsekvent använda predikobibel sedan den kom ut. Efter att ha läst igenom den reviderade utgåvan kan jag bara konstatera att revideringens mål har nåtts: "Modernare språk - Bättre flyt - Närmare grundtexten - Fylligare noter." Vi som bibelläsare är att gratulera!

Page 1 of 3