Välkommen till december månads nummer av Folkbibelnytt!

  • Bibeldag 1feb 2014: Ett levande ord från Gud
  • Folkbibelns fortgående revideringsarbete
  • Därför behövs revideringen
  • Folkbibeln som e-bok
  • Psaltaren på Audio-CD

 

 

”ETT LEVANDE ORD FRÅN GUD” – en dag om bibelsyn och bibelbruk
Plats: Örebro Missionsskola/Brickebergskyrkan, 1 februari 2014
Arrangörer: Sv. Evang. Alliansen, Stift. Svenska Folkbibeln och Örebro Teol. Högskola
 
Huvudföredrag:
 
Bibeln i Sverige i dag
– bibelbruket i kyrkan och kulturen (Elisabeth Sandlund)
 
Att läsa Bibeln som Guds ord
– att möta Gud i Ordet (Mikael Tellbe)
 
Sola Scriptura?
– Bibeln och traditionen. Vad är vår yttersta auktoritet? (Stefan Gustavsson)
 
Seminarier
 
Hur blev Bibeln Bibel?
– från handskrifter till bibelkanon (Tommy Wasserman)
 
Finns det ytterligare Guds ord?
– om apokryfer och gnostiska texter (Stefan Gustavsson)
 
Förstår du vad du läser?
– att läsa och tolka Bibeln  (Anna Enberg)
 
Att förkunna Guds ord för vår tid (Runar Eldebo)
 
Bibelns röda tråd
– Jesus och den stora berättelsen (Linda Bergling)
 
En personlig relation till Guds ord
– om tro och tvivel, och om tillit (Swen Bergling)
 
Så här översätter vi Bibeln
– något om Svenska Folkbibelns översättning och revideringsarbete,
respektive Svenska Bibelsällskapets nya översättningsprojekt
(Tony Larsson/Mikael Tellbe)
 
Vilken översättning ska jag välja?
– en granskning av svenska bibelöversättningar (J Dagson)
 
Bibeln till svenskarna
– hur använder vi Bibeln i det utåtriktade arbetet?

(representanter från Gideoniterna, Bibeläventyret och Church on Wheels. Moderator: Jacob Rudolfsson)
 
Avslutande panelsamtal  —  moderator: Elisabeth Sandlund
Bibeln och församlingen
Eleonore Gustafsson, Anahita Parsan, Anders Blåberg, Linda Bergling, Runar Eldebo
 
Mer information finner du på www.add.se/temadag-bibelbruk.

 

 

FOLKBIBELNS FORTGÅENDE REVIDERINGSARBETE

Vi är just nu inne i en intensiv bearbetningsfas av Nya testamentets böcker med planen att kunna publicera vår språkligt uppfräschade utgåva till nästa jul år 2014, om Herren vill och välsignar vårt arbete. Ordföljd, språkflöde, ljudharmoni och grundtextprecision är några av de ledstjärnor vi följer, och vi hoppas på och söker Guds Andes inspiration och ledning i vårt arbete med det Ord han framandade för tvåtusen år sedan och nu i vår tid hjälper oss att slipa till 2000-talets svenska. 


Utöver den uppdaterade bibeltexten kommer varje bibelbok dessutom att ha en noggrann kortfattad introduktion samt mångdubbelt fler fotnoter än vad vi lyckades sätta i Folkbibeln 1998. Vi kommer att redovisa alla viktigare alternativa översättningsmöjligheter samt handskriftsvarianter för att bemyndiga läsaren i bibelstudiet, samt lägga till en utökad mängd kortfattade realiafotnoter där vi bedömer att sådana kan behövas.

I samband med publiceringen av vårt uppdaterade NT kommer vi även att ge ut en ljudboksinläsning av den uppdaterade texten. Efter utgåvan av Nya testamentet kommer vi även att arbeta på en grundlig grundtextrevidering av Gamla testamentet med sikte på publicering ca 2020.

 

Tony Larsson

 

 

DÄRFÖR BEHÖVS REVIDERINGEN

Vi är tacksamma att många har tagit till sig Folkbibeln. Vår vision har hela tiden varit att ge tillgång till en grundtexttrogen översättning som har ett modernt språk och inte är präglad av bibelkritik i översättningsval eller noter. Med tanke på den fortgående sekulariseringen tror vi att en sådan översättning är viktig och välbehövlig. Den kommer att kunna användas både för evangelisation bland ovana läsare och för bibelstudium av dem som vill på djupet: sökare, troende, förkunnare och teologer.

 

Med den kommande reviderade versionen tror vi att fler kommer att vilja använda Folkbibelns översättning, även sådana som tidigare inte har lyckats vänja sig vid språkdräkten i Folkbibeln-98. Beslutet om att inleda förberedelser för en revidering togs redan 2002, för att förnya språket och få till en verkligt nutida svenska som återger grundtextens innebörd.

 

Vi behöver ett ekonomiskt stöd
För att kunna genomföra vår presentation av denna nya bibelversion behöver vi ett ekonomiskt stöd så vi kan göra en bred lansering och nå ut så att fler upptäcker Folkbibeln och tilltron till Guds ord. Vår plan är att resa ut till församlingar, bibelskolor och pastorsutbildningar, komma ut på bokmässor och kristna konferenser, få ut bilagor i kristna tidningar, ta fram en app och öka tillgängligheten på Internet, m.m. Vi behöver också göra en sättning och layout för den nya textutgåvan vilket är ett omfattande projekt räknat i arbetstimmar. Totalt behöver vi samla in 500 000 kr för att lyckas genomföra allt detta, och vi vädjar därför frimodigt om ert stöd i detta. Vårt postgiro nr: 985971-1

 

Anders Robertsson

 

 

FOLKBIBELN SOM E-BOK

Nu finns Folkbibeln 98 äntligen tillgänglig som e-bok för läsplatta och smartphone! En växande läsarskara föredrar att läsa sina böcker papperslöst, och självklart ska Böckernas Bok finnas där böcker finns. Folkbibeln kan nu både laddas ner i samtliga större e-bokhandlar och även lånas gratis på Sveriges alla bibliotek via deras e-bokutlåning. Vi erbjuder Folkbibeln både i det flödande EPUB-formatet, där det är enkelt att ändra teckenstorlek, och i det statiska PDF-formatet där man enkelt känner igen boksidorna från den tryckta upplagan. Ladda ner, läs och tipsa dem du känner, särskilt ungdomar som i ännu högre grad använder den nya lästekniken.

 

Psaltaren på audio-CD (för äldre cd-spelare)

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna ljudbok är inläst av Swen Bergling, en av svensk kristenhets mest uppskattade bibelröster. Inläsningen är baserad på den illustrerade nyutgåva av Psaltaren som publicerades av Svenska Folkbibeln 2010. Svenska Folkbibelns översättning av Psaltaren publicerades första gången 1998. Som ett led i ett pågående revideringsprojekt presenteras här Psaltaren i en fräsch och förnyad språkdräkt, grundligt reviderad och granskad utifrån den hebreiska grundtexten.

Artikel nr 524 med 5 cd för äldre cd-spelare

Ca pris 199:-

Finns också som Mp3-filer på 1 CD-skiva i etui.

Ca-pris 169:- Art.nr 483
Du kan även beställa och ladda ner Mp3-filen direkt

från www.xpmedia.org, Ca-pris 119:- Art.nr 486

 

 

 

 

Kontakta oss

Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Hantverkarvägen 24, 136 44 Handen

Tel: 08-7412601 - Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Dela med dig...

Och ta del av nyheterna fran oss