Svenska Folkbibeln gör en stor insats genom att ni lyfter fram och moderniserar Bibeln, som är världens mest lästa bok, men också genom att ni berikar samtalet om vad som egentligen står i Skriften. Det är därför oerhört ärofullt för mig att få vara första mottagare av denna översättning.
STEFAN ATTEFALL, SAMFUNDSMINISTER 2010-2014

Jag har använt Folkbibeln under många år i min personliga bibelläsning. Det är en översättning där jag som bibelläsare känner igen troheten mot Skriftens Herre. Den använder ett språk som är både rikt och relevant och jag rekommenderar den varmt!
BERIT SIMONSSON, INSPIRATÖR FÖR OASRÖRELSEN

Folkbibeln är min bruksbibel, och genom åren har jag fått stort förtroende för dess närhet till den grekiska grundtexten. Jag är glad över att man nu har velat satsa på en språklig revidering, något som jag hoppas ska bidra till nya användare inte minst i den yngre generationen.
OLOF EDSINGER, TEOLOG OCH FÖRFATTARE

Jag läser själv Folkbibeln varje dag och välkomnar revisionen. Den går nära grundtexten, har ett smidigt språk och jag tror noterna kommer vara till stor hjälp för många.
ANDERS GERDMAR, DOCENT I NYA TESTAMENTETS EXEGETIK, UPPSALA UNIVERSITET

Svenska Folkbibeln har varit till stor glädje och välsignelse för mig sedan den kom ut 1998. Den viktiga och tydliga klassiska evangeliska tonen i översättningarna är som en röd tråd. Med den nya reviderade översättningen tar man ett nytt steg framåt mot ett mer modernt språk. Min förhoppning är att läsupplevelsen bli stor för dagens bibelläsare som får stor nytta och glädje av den nya översättningen.
MATTIAS NORDENBERG, REKTOR FRÄLSNINGSARMÉNS OFFICERSSKOLA

Jag känner stor glädje och tacksamhet för Svenska Folkbibeln som varit min dagliga lektyr och konsekvent använda predikobibel sedan den kom ut. Efter att ha läst igenom den reviderade utgåvan kan jag bara konstatera att revideringens mål har nåtts: "Modernare språk - Bättre flyt - Närmare grundtexten - Fylligare noter." Vi som bibelläsare är att gratulera!
JACK-TOMMY ARDENFORS, PASTOR I PINGSTRÖRELSEN

Folkbibeln är ett mycket viktigt projekt för att främja bibeltrohet, bibelläsande och bibelkunskap i Sverige. Den nya Folkbibeln är ett ytterligare steg i utvecklingen, med modernisering av språket och en utveckling av produkten.
STEFAN SWÄRD, FIL DR OCH TIDIGARE ORDF EVANGELISKA FRIKYRKAN

I Folkbibeln 2014 har man gjort en påtaglig modernisering av språket. Svåra ord har bytts ut, äldre stil ersätts mot nutida uttryck, syntaxen moderniseras vad gäller ordföljd, och meningar görs kortare. Läsvänligheten har ökat genom att antalet stycken i texten blivit fler, och man lägger mer vikt vid språkets rytm och ljudharmoni, som när 1 Tess. 4:4 blir: »…att ni var och en vet att vinna er en hustru på ett helgat och hedervärt sätt» – två grupper av trefaldig allitteration i en och samma mening utan att det känns för tvunget, det är skickligt!

FB 2014 låter ett mer helbibliskt synsätt komma till tals, i meningen att man på fler ställen betonar sambandet mellan Nya och Gamla testamentet och läser Bibeln som en enda, sammanhängande Helig Skrift… I en jämförelse med Bibel 2000 syns det rätt väl att Folkbibelns nya översättning representerar ett svenskt språk som är ett tredjedels sekel yngre, dessutom med en större ambition att vara lättförståelig… För att då till slut uttrycka sig kort och enkelt: Folkbibeln 2014 är en klar förbättring av Folkbibeln 1998, och välkommen bland svenska bibelöversättningar. 

BENGT HOLMBERG, PROFESSOR EMERITUS I NYA TESTAMENTETS EXEGETIK, LUND
(UTDRAG UR SVENSK PASTORALTIDSKRIFT 3/2015)

 

Kontakta oss

Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Hantverkarvägen 24, 136 44 Handen

Tel: 08-7412601 - Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Dela med dig...

Och ta del av nyheterna fran oss