SFB-B2000_400x200I vårt land finns idag flera olika översättningar, med olika utgångspunkt för sitt översättningsarbete. I vårt arkiv med debattartiklar kan du följa något av den debatt som fördes runt millennieskiftet när Svenska Folkbibeln kom ut.