En omöjlig resa

För cirka 25 år sedan, på en krog norr om Stockholm, föddes ett märkligt projekt. En brokig skara kristna från olika sammanhang samlades i novembermörkret 1983 på Esso Motor Hotel vid Järva Krog för att samtala om bibelsyn och bibelöversättning.

Inspirerade av den statliga kommission som nyligen publicerat NT-81 och nu arbetade vidare med gamla testamentets texter, tänkte deltagarna: ”Vi vill vara med och påverka!” Bibelkommissionen hade gjort ett oerhört fint arbete med språket, men det var något som saknades; det fanns ett perspektiv som inte riktigt rymdes inom ramen för en av ”Statens Offentliga Utredningar”, SOU 2000:100. Det var miraklet, det övernaturliga, det mänskligt sett omöjliga. Guds närvaro, hans direkta ingripande i historien. Hans interaktion med människors barn. Effekten av hans gåvor till vanliga dödliga, såsom helande, en och annan kraftgärning, för att inte tala om profetisk inblick i framtiden.

Initiativtagarna till den ovan nämnda träffen sökte efter vägar till kontakt och gehör för sitt perspektiv. Man arrangerade ytterligare en samling i mars 1984 dit man inbjöd en representant från bibelkommissionen till samtal. Från Svenska Bibelsällskapet kom en annan för att informera om möjligheter till samverkan. Men resultatet var nedslående, både då och vid andra försök. Det fanns inga som helst öppningar för delaktighet eller samverkan av något slag. Vad kunde göras? Perspektivet med en levande, aktiv Gud fick bara inte försvinna ut i periferin!

Efter många funderingar och våndor bestämde sig gruppen för att genom ytterligare ett bibelprojekt ge 2000-talets svenskar också detta ”gudomliga perspektiv”. Med början i en ”arbetsgrupp för en bibeltrogen bibelöversättning” formades så småningom en stiftelse som sedermera fick namnet Stiftelsen Svenska Folkbibeln (SFB). Utgångspunkt och perspektiv klargjordes genom en deklaration om bibelsyn, där den centrala punkten säger att Bibeln inte bara innehåller Guds ord, den är Guds ord.

Man inbjöd alla som delade denna grundsyn att delta i arbetet, som till mycket stor del utfördes av frivilliga, oavlönade medarbetare. Ett samarbete inleddes i ett tidigt skede med bibelforskningsinstitutet Stiftelsen Biblicum. Totalt har ett femtiotal personer under kortare eller längre tid varit engagerade som översättare, referenter, stilister, språkgranskare och mycket annat i arbetet med Svenska Folkbibeln.

Under cirka 15 års tid samlade man in runt 5 miljoner kronor i gåvor för att täcka de löpande kostnaderna för översättnings- och informationsarbetet. (Som jämförelse kan nämnas de enligt uppgift 70 miljoner kronor som bibelkommissionen förbrukade av statliga medel under de 28 år som sammanlagt cirka 250 personer arbetade med Bibel 2000, de flesta dock under mycket begränsad tid.) Genom åren gav SFB i bokform ut fem provöversättningar av utvalda bibelböcker. Den som ville följa arbetet på riktigt nära håll kunde prenumerera på löpande särtryck av varje bibelbok allteftersom de kom fram.

Till påsk 1996 kunde man så ge ut en helt ny översättning av Nya Testamentet på svenska. Den fick ett varmt mottagande av många, och såldes fram till november 1998 i 30000 exemplar. Parallellt hade även arbetet med Gamla Testamentet pågått. För GT begränsade man sig till nyöversättning av vissa centrala texter, där det fanns starka skäl för detta, medan det för övriga texter gjordes en grundlig revidering av 1917 års översättning. Under 1998 var det arbetet klart och till advent fanns äntligen hela Svenska Folkbibeln på bokhandelsdiskarna.

Till dags dato har helbibeln SFB 1998 gått ut i över 120000 exemplar, och sedan Slimlinebibeln kom tidigare i år räknar XP-media, som är huvudförlag för SFB, med att varje år själva distribuera cirka 10000 helbiblar och – tillsammans med Bible for the Nations – över 30000 bibeldelar, främst NT i form av specialbiblar såsom ”Bikerbibeln”, ”Kvinnobibeln”, ”Metalbibeln”, ”Företagarbibeln” m.fl.

Mänskligt sett skulle hela detta projekt ha varit omöjligt att genomföra, men för en levande Gud, som faktiskt griper in i vardagen, är allting möjligt! Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Stockholm i oktober 2008
Swen Bergling, ordförande i SFB:s styrelse

Kontakta oss

Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Hantverkarvägen 24, 136 44 Handen

Tel: 08-7412601 - Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Dela med dig...

Och ta del av nyheterna fran oss