Bibeln

Bibelns ord består

allt han lovat har slagit in................... 1 Kung 8:56

ditt ord står fast för evigt ....................... Ps 119:89

Guds ord förblir i evighet........................ Jes 40:8

inte en bokstav ska förgå....................... Matt 5:18

mina ord ska aldrig förgå.................... Matt 24:35

Skriften kan inte göras om intet............. Joh 10:35

orubbliga uttalanden........................... Hebr 6:18

 

Bibelns ord får inte ändras

inte lägga till, inte ta bort...................... 5 Mos 4:2

lägg ingenting till hans ord.................... Ords 30:6

vi förfalskar inte Guds ord..................... 2 Kor 4:2

förvränga Skriften till eget fördärv ....... 2 Petr 3:16

plågor på den som lägger till............... Upp 22:18f

 

Bibeln är inspirerad av Gud

Herrens Ande har talat genom mig...... 2 Sam 23:2

har varnat genom sina profeter........ 2 Kung 17:13

ta en bokrulle och skriv mina ord............. Jer 36:2

Herrens ord genom profeterna............... Sak 7:12

förkunnar med ord som Anden lär....... 1 Kor 2:13

hela Skriften är utandad av Gud.......... 2 Tim 3:16f

talat genom profeterna och Sonen......... Hebr 1:1f

inte genom egen utläggning................ 2 Petr 1:20f

detta är Jesu Kristi uppenbarelse............. Upp 1:1

skriv, dessa ord är sanna....................... Upp 21:5

 

Bibeln är lärans grund

de ska höra mina ord och lära sig........ 5 Mos 4:10

ni ska lära era barn mina ord............. 5 Mos 11:19

undervisa ur Herrens lagbok............. 2 Krön 17:9

studera Herrens lag och lära ut rätt........ Esra 7:10

läste Guds lag och utlade texten tydligt..... Neh 8:8

samlades för att studera lagens ord......... Neh 8:13

om de inte talar enligt detta ord............... Jes 8:20

inte gå utöver vad Skriften säger............. 1 Kor 4:6

tala i enlighet med Guds ord................ 1 Petr 4:11

 

Bibeln vittnar om Jesus Kristus

idag har det gått i uppfyllelse.................. Luk 4:21

allt som är skrivet om mig.................... Luk 24:44f

Skrifterna vittnar om mig........................ Joh 5:39

nedskrivna för att ni ska tro................... Joh 20:31

det han förutsagt genom profeterna........ Apg 3:18

evangelium är utlovat i Skrifterna........... Rom 1:2

profeterna förutsade Kristi lidanden... 1 Petr 1:10f

 

Bibeln är given för att läsas

ska läsa i den i alla sina livsdagar........ 5 Mos 17:19

efterforska i Herrens bok och läs............ Jes 34:16

de forskade dagligen i Skriften.............. Apg 17:11

allt är skrivet till vår undervisning......... Rom 15:4

skrevs ner för att varna oss.................. 1 Kor 10:11

salig är den som läser............................. Upp 1:3

 

Bibelns ord är ett ljus i mörkret

hans bud är klart, upplyser ögonen........... Ps 19:9

ditt ord är mina fötters lykta................. Ps 119:105

dina ord ger ljus åt enkla människor..... Ps 119:130

det profetiska ordet är ett ljus............... 2 Petr 1:19

 

Bibelns ord renar och förvandlar

ett rent liv genom ditt ord....................... Ps 119:9

som en eld och likt en slägga.................. Jer 23:29

ni är rena i kraft av det ord jag talat.......... Joh 15:3

helga dem i sanningen, ditt ord............. Joh 17:17

skarpare än ett tveeggat svärd.............. Hebr 4:12f

renade genom att lyda sanningen......... 1 Petr 1:22

 

Bibelns ord är mat för själen

större skatt än dagligt bröd.................... Job 23:12

sötare än honung................................ Ps 119:103

mätta din mage med rullen jag ger............ Hes 3:3

dina ord kom och jag åt dem.................. Jer 15:16

leva av varje ord från Guds mun.............. Matt 4:4

längta efter den andliga mjölken............ 1 Petr 2:2

 

Bibelns ord ska bevaras i hjärtat

du ska lägga dessa ord på hjärtat........... 5 Mos 6:6

så att jag inte syndar mot dig.................. Ps 119:11

jag ska lägga min lag i deras inre............. Jer 31:33

Maria bevarade allt i sitt hjärta............... Luk 2:19

behåll ordet i ett uppriktigt hjärta........... Luk 8:15

ordet är nära dig, i ditt hjärta................ Rom 10:8

låt Kristi ord bo hos er............................ Kol 3:16

 

Bibelns ord förmedlar frälsning

till frälsning för den som tror................ Rom 1:16

trons ord som vi predikar.................... Rom 10:8f

frälsta genom evangeliet...................... 1 Kor 15:2

kan göra dig vis så att du blir frälst........ 2 Tim 3:15

ordet är inplanterat för att frälsa.............. Jak 1:21

född på nytt genom Guds ord.............. 1 Petr 1:23

skriver så ni vet att ni har evigt liv.......... 1 Joh 5:13

 

Kontakta oss

Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Hantverkarvägen 24, 136 44 Handen

Tel: 08-7412601 - Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Dela med dig...

Och ta del av nyheterna fran oss