Frälsningen

Flygfri2

Alla behöver frälsning

vem kan säga: jag är fri från synd?.......... Ords 20:9

vi gick alla vilse som får........................... Jes 53:6

alla har syndat..................................... Rom 3:23

syndens lön är döden........................... Rom 6:23

ni var döda genom era synder..................... Ef 2:1

förnekar vi vår synd bedrar vi oss........... 1 Joh 1:8

 

Gärningar är otillräckliga

ingen blir rättfärdig av laggärningar...... Rom 3:20

laggärningar är under förbannelse.......... Gal 3:10

för att ingen ska berömma sig..................... Ef 2:9

han frälste oss inte för det vi gjort............... Tit 3:5

gåvor och offer kan inte rena samvetet.... Hebr 9:9

 

Guds verk och initiativ

alla som Fadern ger mig kommer............ Joh 6:37

jag ska dra alla till mig.......................... Joh 12:32

det lagen inte kunde, det gjorde Gud....... Rom 8:3

när tiden var inne sände Gud sin Son......... Gal 4:4

han utvalde oss före världens skapelse........ Ef 1:4f

han har kallat oss efter sitt beslut........... 2 Tim 1:9

 

Endast genom Kristus

Herre, till vem skulle vi gå?..................... Joh 6:68

ingen annan väg till Fadern.................... Joh 14:6

inget annat namn under himlen............. Apg 4:12

inget annat än Kristus korsfäst................ 1 Kor 2:2

ingen annan grund än Kristus.............. 1 Kor 3:11

 

Genom Kristi kors och blod

mitt blod till syndernas förlåtelse......... Matt 26:28

står som rättfärdiga genom hans blod..... Rom 5:9

budskapet om korset är Guds kraft........ 1 Kor 1:18

vi är friköpta genom Jesu blod.................... Ef 1:7

Gud har försonat allt genom korset ......... Kol 1:20

Kristi blod renar våra samveten............ Hebr 9:14

Jesu blod renar oss från all synd............. 1 Joh 1:7

 

Alla är kallade

alla som åkallar Herrens namn............ Rom 10:13

Gud vill att alla ska bli frälsta................. 1 Tim 2:4

Guds nåd till frälsning för alla.................. Tit 2:11

han vill inte att någon ska gå förlorad..... 2 Petr 3:9

 

Tas emot genom tro

var och en som tror på Sonen................. Joh 3:16

den som hör mitt ord och tror................ Joh 5:24

genom tron har ni liv i hans namn......... Joh 20:31

vi har förklarats rättfärdiga av tro............ Rom 5:1

den som bekänner och tror blir frälst.... Rom 10:9

ta emot ordet som kan frälsa era själar...... Jak 1:21

den som tror är född av Gud.................. 1 Joh 5:1

 

Innebär omvändelse

den ogudaktige må överge sin väg............ Jes 55:7

omvänd er och tro evangelium............ Mark 1:15

om ni inte omvänder er......................... Luk 13:3

vänd om så att era synder utplånas......... Apg 3:19

en ånger som leder till frälsning........... 2 Kor 7:10

 

Syndernas förlåtelse

ska predikas i Jesu namn...................... Luk 24:47

var och en som tror på honom............. Apg 10:43

det finns ingen fördömelse i Kristus........ Rom 8:1

Gud är den som frikänner..................... Rom 8:33

i Sonen har vi fått förlåtelse..................... Kol 1:14

om vi bekänner, förlåter han oss............ 1 Joh 1:9

 

Andlig uppståndelse

min son var död men har fått liv igen..... Luk 15:24

han har uppväckt oss med Kristus............... Ef 2:6

ni var döda, han har gjort er levande....... Kol 2:13

ni har uppstått med Kristus...................... Kol 3:1

 

Dopets roll

den som tror och döps blir frälst......... Mark 16:16

omvändelse och dop ger förlåtelse......... Apg 2:38

helgad och renad genom vattnets bad........ Ef 5:26

frälsta genom ett bad till ny födelse............ Tit 3:5

dopet frälser, det är en bekännelse....... 1 Petr 3:21

 

Frälsningsvisshet

den som kommer ska jag inte kasta ut...... Joh 6:37

ingen ska rycka dem ur min hand.......... Joh 10:28

Anden vittnar att vi är Guds barn........... Rom 8:16

låt oss gå fram i full trosvisshet............ Hebr 10:22

då vet vi att vi är av sanningen............... 1 Joh 3:19

ni ska veta att ni har evigt liv................. 1 Joh 5:13

dessa ord är trovärdiga och sanna.......... Upp 21:5

 

Att hålla ut till slutet

den som håller ut ska bli frälst............. Matt 10:22

om ni förblir i mitt ord........................... Joh 8:31

arbeta med fruktan på er frälsning............ Fil 2:12

om ni inte låter er rubbas från hoppet..... Kol 1:23

vi är Kristi vänner om vi håller fast........ Hebr 3:14

håll fast så att ingen tar din krona........... Upp 3:11

 

Evigt liv

de som sover ska vakna till evigt liv......... Dan 12:2

den som tror på Sonen har evigt liv......... Joh 3:15

detta är evigt liv: att känna Gud............... Joh 17:3

Guds gåva är evigt liv i Kristus............... Rom 6:23

så ska vi alltid vara hos Herren............ 1 Tess 4:17

ni ska veta att ni har evigt liv................. 1 Joh 5:13

de ska regera hos Gud i evighet.............. Upp 22:5

 

 

Kontakta oss

Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Hantverkarvägen 24, 136 44 Handen

Tel: 08-7412601 - Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Dela med dig...

Och ta del av nyheterna fran oss